Teambuilding med fokus på samarbejde og feedback

Alka Forsikring ønskede et teambuilding arrangement, hvor elementerne tid & kvalitet og forholdet mellem disse blev inddraget, samt et arrangement, hvor det efterfølgende var muligt at drage paralleller til hverdagen og bruge disse som grundlag for at give god & konstruktiv feedback.


Alka Forsikring anbefaler TeamChallenge


Vi valgte TeamChallenge i forventning om, at de kunne sammensætte et program med fokus på samarbejde og feedback. Det lykkedes til fulde og vi havde en rigtig god dag, med godt humør og stor kampgejst.

Morten Maiboe, Teamleder
Alka Forsikring


Ønskerne passede perfekt til TeamChallenge, hvor den indbyggede konkurrence gør tid til en faktor, der kan være afgørende for det enkelte holds point; men samtidig er kvalitet det vigtigste i forhold til antal point. Hurtighed er derfor tilskønnet, men ikke på bekostning af kvaliteten, læresætningen er derfor: "Korrekt, men hurtigt".

Specifikt i forhold til ønsket om "god & konstruktiv feedback" brugte vi kommunikationsopgaven CopyCat, hvor LEGO klodser bruges til at illustrere kommmunikationsmæssige udfordringer. Det gav efterfølgende grundlag for en snak om god & dårlig kommunikation & feedback intern i holdene på, hvordan de havde klaret opgaven.

Personalegruppens 13 deltagerne blev opdelt i 3 hold & forløbet kørte i 3,5 time fra 13.30 til 17.00.