| [ ... ... ]

Navigation

Her er du:


   Hvad er TeamChallenge (forside)
   Arbejdstrivsel, tømmerflåder... og teambuilding...

Arbejdstrivsel, tømmerflåder... og teambuilding...

Arbejdstrivsel, tømmerflåder... og teambuilding...

For efterhånden en del år siden skrev den nu hedengangne avis "24 timer" en spændende artikel omkring arbejdstrivsel og teambuilding. Artiklen med overskriften "Arbejdstrivsel findes ikke på en tømmerflåde" er fra 4. marts 2011. En nylig debat om teambuilding og effekten af det, har fået os til at tænkte tilbage på artiklen, som vi heldigvis havde liggende i vores arkiv af teambuilding artikler. Artiklen har mange gode pointer om teambuilding, men den mangler et væsentligt perspektiv på, hvad netop effekten af (god) teambuilding er og at der er forskel på teambuilding – altså holdudvikling og styrkelse af teamet - og personligudvikling.

Opsummeret fortæller artiklen, at teambuilding ikke løser hverdagens problemer med manglende trivsel på arbejdspladsen. Den fortsætter herefter med forklaringer om, at nogle medarbejdere via teambuilding bliver udsat for grænseoverskridende situationer og derved tvunget ud i angstprovokerende situationer, og som følge deraf føler de sig "klædt af". Denne følelse kan have den helt omvendte indvirkning på arbejdsmiljøet og skabe afstand mellem kolleger i stedet for at fremme holdånden og følelsen af fællesskab.

Der er umiddelbart meget sandhed i artiklen - men den skelner ikke mellem teambuilding og personligudvikling, og når den forholder sig til reel teambuilding skærer den desværre al teambuilding over en kam og mangler derfor det væsentlige perspektiv i forhold til at forstå, hvad (god) teambuilding gør, og hvad meningen bag en egentlig teambuilding oplevelse er.


FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Vi giver gerne et helt uforpligtende tilbud

Bestil tilbud


Teambuilding vs. personligudvikling...

Der er mange former for teambuilding, og rigtig meget, der i virkeligheden er fokuseret på personlig udvikling, betegnes fejlagtigt som teambuilding; for eksempel grænseoverskridende aktiviteter, der er designet til at rykke det individuelle menneskes grænser frem for at fremkalde en følelse af fællesskab som en del af et hold. Der er altså stor forskel på det, der betegnes som teambuilding og det, der rent faktisk er det, i ordets egentlige forstand. Det kunne måske i virkeligheden være det, der burde være pointen i artiklen. Nemlig en definition af, hvad teamwork og teambuilding egentlig er og burde være.

Aktiviteter i kategorien personlig udvikling skal bruges med stor omtanke og kun efter først at have afstemt forventninger med deltagerne. Det kræver stor forståelse fra både deltager og arrangør at undgå denne form for grænseoverskridende opgaver, der udstiller den enkelte frem for at skabe sammenhold. Resultatet af denne form for øvelser bliver ikke et større kendskab til eller større sympati og forståelse for sine kolleger, som ellers er hele formålet med teambuilding, men i stedet et større kendskab til sig selv og egne grænser. Det er altså ikke en øvelse, der fremmer gruppens sammenhold og samarbejde – snarere tværtimod.

 

Teambuilding skaber fundament og står ikke alene...

Vi er enige i, at teambuilding som udgangspunkt eller som enkeltstående værktøj ikke løser trivselsproblemer. Til gengæld kan (god) teambuilding være med til at skabe et fælles fundament – eller en referenceramme, der efterfølgende giver anledning til indbyrdes snak om det gennemgåede forløb. Det er netop dét der bliver en af de vigtigste elementer i (god) teambuilding: nemlig at fællesskabet tilføres gode og sjove oplevelser alle kan tale med om fordi det var en fælles oplevelse. En individuelt løst opgave, der skal rykke de individuelles grænser, giver ikke på samme måde en følelse af at have gjort noget sammen som et team – og ordet teambuilding betyder jo netop at der skal opbygges en holdfølelse, ikke personlig udvikling. Teambuilding er ikke en løsning i sig selv, men det er et godt grundlag at bygge videre på.

Det er med til at knytte personalet tættere sammen via styrket holdfølelse. Videre giver dette grundlaget for, at personalet selv automatisk bidrager til større trivsel og arbejdsglæde fordi der åbnes op for at rose og anerkende hinanden. Anerkendelsen er en vigtig grundsten i godt kollegaforhold. Ikke bare i form af ros, men også følelsen af at blive set og inkluderet i fællesskabet på arbejdspladsen – på lige fod. Herudover opbygges en fælles tillid og holdånd, der kan gøre det meget lettere at skulle løfte opgaver i fællesskab.

 

Ros og anerkend dine kolleger...

Ros og anerkendelse (for eksempel at sige godmorgen, og ønske god fyraften) er nemlig, hvilket også fremgår af artiklen, af afgørende betydning for trivslen / arbejdsglæden - men for at rose andre kræver det at, man kender hinanden, har sympati for hinanden og har delt nogle gode fælles oplevelser. Netop dét er teambuilding et godt værktøj til at hjælpe med. At have en fælles hverdag og skulle færdes i de samme lokaler er ikke altid nok til at lægge grunden for en god og anerkendende relation, der kan en teambuilding oplevelse give kollegaer et fælles samlingspunkt og grundlag for en bedre og sundere relation.

 

Det manglende perspektiv...

... og det er dette perspektiv vi mangler i artiklen. For selvom artiklen rigtig nok nævner, at for eksempel det at sige godmorgen til hinanden er vigtigt for arbejdsglæde, mangler den, at forud for at rose og hilse på hinanden kommer, at man føler sig som en del af fællesskabet. Dét kan (god) teambuilding hjælpe med og dermed understøtte den selvforstærkende effekt ros og anerkendelse har. At skabe en følelse af sammenhold eller fællesskab blandt kollegaer, der måske ikke har meget andet end arbejdspladsen til fælles er teambuildings fornemmeste opgave.

Vores teambuilding er aldrig grænseoverskridelse og vi gør meget ud af, at alle kan være med. Den har altid fokus på deltagernes indbyrdes forhold, og arrangementerne er med til at skabe et fællesskab, større sammenhold og forståelse for hinanden. Den giver altid deltagerne fælles sjove og positive oplevelser, der bliver snakket om efterfølgende. Resultatet skaber dermed grundlaget for ros og anerkendelse, der er en integreret del af vores syn på et godt arbejdsmiljø. For at skabe en god fælles oplevelse kræver det nemlig, at man ikke hænger de individuelle personer ud foran de andre, men i stedet bruger opgaver, der gør det muligt for deltagerne at støtte hinanden i fælles opgaver, der løftes i flok.

 

Konklusionen...

Vores konklusion på temaet er: nej; trivsel og arbejdsglæde findes ikke på en tømmerflåde; men grundlaget for at skabe de tilstande, der kan skabe trivsel og arbejdsglæde stimuleres af teambuilding – hvad enten det indebærer en tømmerflåde eller ej – og det er netop essensen af, hvad (god) teambuilding går ud på.

 

Guide til arbejdstrivsel

Tilknyttet artiklen er der under overskriften "sådan skaber du trivsel & arbejdsglæde" en række råd fra Alexander Kjerulf (stifter af "Projekt arbejdsglæde") til at skabe netop arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Det er nogle rigtig gode råd, som vi gerne vil støtte op omkring, og som matcher vores egen filosofi og vi gengiver hermed rådene:

 1. Tal til din kollega.
  Husk at begynde dagen med at sige godmorgen - det er så nemt, men betyder så meget.
 2. Ros din kollega
  Det er dejligt at få at vide, at man er dygtig til det, man laver. Så huske at klappe din kollega på skulderen, når der er grund til det.
 3. Vær uventet venlig.
  Tag for eksempel en kop kaffe med til din kollega, uden at vedkommende har bedt om det.
 4.  Arbejdsglæde smitter.
  Den bedste måde at få arbejdsglæde på er ved at give andre arbejdsglæde. Hvis andre har den, er der også mindre risiko for, at du mister din.
 5.  Tag dig tid.
  At gøre dig selv og andre glade på jobbet tager tid, men den er godt givet ud. Når du er glad, bliver du også mere produktiv - og så når du det hele.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Vi giver gerne et helt uforpligtende tilbud

Bestil tilbudLæs mere om TeamChallenge  

Opsummering

For nogen kan det være meget grænseoverskridende at skulle tage kontakt til nye og måske ukendte kollegaer. Det kan både være i tilfælde, hvor der er blevet ansat en ny kollega i en fasttømret afdeling, men det kan også være en afdeling med flere ansatte, der ikke har noget oplagt til fælles og derfor måske ikke har noget at samles om. 

I alle tilfælde giver det større arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen, når man føler sig som en del af et fællesskab og teambuilding behøver ikke kun at bruges i afdelinger eller firmaer, der har åbenlys mistrivsel eller dårligt arbejdsmiljø. Det kan også være en årlig event, for firmaer eller afdelinger.

Hos os er det vigtigt at skabe oplevelser, der er med til at fremme den fælles trivsel og skabe referencerammer, der kan være med til at bygge et sundt og stabilt fundament for din afdeling eller dit firma. Oplevelser, der er med til at gøre den daglige kommunikation og inklusion til en naturlig del af hverdagen, og den måde I omgås hinanden.

Det vigtigste kriterie for teambuilding er, at det ikke kan løses alene. For at kunne kalde det opbygning af fællesskabsfølelse i et hold, kræver det et hold og ikke et individ. Det handler om at fjerne de normale rammer og det daglige hierarki, så alle har de samme forudsætninger for at løse den fælles opgave der ligger til grunde for oplevelsen. På den måde har alle den samme viden og det samme mål og det e med til at skabe nye relationer.

Teambuilding handler om samarbejde på lige vilkår, om at give alle den samme mulighed for at byde ind og være en del af løsningen på den stillede opgave. Og med en professionel instruktør kommer det til at foregå på den mest hensigtsmæssige måde for at kunne opnå de bedst mulige resultater.


Læs mere om TeamChallenge