[ ... ... ]

Navigation

Her er du:


   Hvad er TeamChallenge (forside)
   Formålet med teambuilding og hvad det går ud på

Formålet med teambuilding og hvad det går ud på

Teambuilding kan have mange formål...

.. og kan således gå ud på mange ting - alt afhængig af formålet.

Men fælles for alt teambuilding er, at deltagerne skal løse nogle opgaver, der sætter deres færdigheder på prøve - og teambuilding kan bruges i et utal af forskellige situationer.


 
At opbygge hold

Efter vores opfattelse er formålet med teambuilding netop det som ordet teambuilding betydet : team building = at opbygge hold / udvikle det.

Nogle former for teambuilding fokuserer mere på personlig udvikling end team building (opbygge hold). Det gøres oftest med grænseoverskridende øvelser, der har til formål at synliggøre, at den enkelte kan mere end vedkommende selv tror

Personlig udviklings teambuilding kan have sin berettigelse når der tales om kurser for ledere, men man skal huske på, at det er jo ikke team building (opbygning af hold), men derimod udvikling af den enkelte og ikke holdet som helhed.

Teambuilding med TeamChallenge går ud på at styrke holdet - teamet - ved hjælp af en række opgaver, der alle har samarbejde & kommunikation som fokus samtidighed med at opgaverne er udfordrende, lærerige & sjove.